Domový súbor Dubrawa, nachádza sa za komplexom OC Dubrava, predpokladaný termín ukončenia apríl 2017