Tesárske práce

Spoločnosť AluConstruct s.r.o. v rámci svojho pôsobenia zabezpečuje dodávku prác súvisiacich s prípravou a realizáciou stavieb: inžinierskych, bytových, polyfunkčných, priemyselných a poľnohospodárskych.

Spoločnosť AluConstruct s.r.o. zamestnáva na realizáciu monolitických železobetónových konštrukcií kvalifikovaných pracovníkov rôznych odborov, ale výhradne tesárov, železiarov, betonárov a pomocných stavebných robotníkov. Spoločnosť je dostatočne vybavená technickým zariadením. Našimi zákazníkmi sú štátne i súkromné organizácie , právnické i fyzické osoby.