About Our Company

Drag & Drop any widget in this mobile menu area.

Betonárske práce

Spoločnosť AluConstruct s.r.o. zamestnáva na betonárske práce vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Celkový počet kmeňových zamestnancov predstavuje 12 pracovníkov ale zároveň úzko kooperuje s precízne preverenými dodávateľmi. Základným strategickým cieľom činnosti našej spoločnosti je spokojný klient a preto je dôraz kladený na najvyššiu možnú kvalitu našej práce.