Betonárske práce

Spoločnosť AluConstruct s.r.o. zamestnáva na betonárske práce vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Základným strategickým cieľom činnosti našej spoločnosti je spokojný klient a preto je dôraz kladený na najvyššiu možnú kvalitu našej práce.