About Our Company

Drag & Drop any widget in this mobile menu area.

OUR

Zameranie

Tesárske práce

Spoločnosť AluConstruct s.r.o. v rámci svojho pôsobenia zabezpečuje dodávku prác súvisiacich s prípravou a realizáciou stavieb: inžinierskych, bytových, polyfunkčných, priemyselných a poľnohospodárskych.

VIAC

Betonárske práce

Spoločnosť AluConstruct s.r.o. zamestnáva na betonárske práce vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Celkový počet kmeňových zamestnancov  …

VIAC

Viazačské práce

Spoločnosť AluConstruct s.r.o. svoju pôsobnosť zameriava aj na realizáciu viazačských prác. Dodávame kvalitnú …

VIAC